Informacje o kursie


Nazwa kursu:

Mistrz szycia laparoskopowego.


Termin kursu: 4 kwietnia 2019 roku

Limit miejsc: 12

Prowadzący:

 1. prof. Hans Rudolf Tinneberg

  (Frankfurt, Niemcy),

 2. prof. Kazimierz Pityński,

 3. lek. Dorota Niewęgłowska,

 4. lek. Dawid Maduzia


Koszt: 1000 pln

 
 

Miejsce kursu:

Klinika Ginekologii i Onkologii UJCM,

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków.

 

Opis Kursu:

Serdecznie zapraszamy na kurs „Mistrz szycia laparoskopowego”.  

Prof. Hans-Rudolf Tinneberg jest emerytowanym Kierownikiem Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Giessen, Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Już w 1993 roku utworzył w Bielefeld-Rosenhöhe centrum  nauczania chirurgii endoskopowej, akredytowane przez Niemieckie Towarzystwo Endoskopii. Od początku swojej kariery angażował się w badania nad możliwością zastąpienia wielu form tradycyjnej chirurgii ginekologicznej przez techniki endoskopowe. Rezultatem tej aktywności było powołanie przez Pana Profesora szkół endoskopowych w Giessen i Bangkoku.

Profesor Tinneberg jest Prezydentem Założycielem  Europejskiego Przymierza Endometriozy, które jest najbardziej aktywną organizacją w Europie w propagowaniu wymiany naukowej i badań nad różnymi formami endometriozy.

Profesor Tinneberg posiada bardzo duże doświadczenie w nauczeniu technik małoinwazyjnych, w tym szycia w laparoskopii. 

Kurs jest przeznaczony zarówno dla lekarzy początkujących, jak i  zaawansowanych, którzy chcą udoskonalić technikę szycia w laparoskopii.  

Poziom ćwiczeń zostanie dostosowany do każdego uczestnika indywidualnie.

Wszystkie ćwiczenia odbywają się w dwuosobowych zespołach przy niezależnych stanowiskach laparoskopowych. Dodatkowo w ramach zajęć przewidziane są krótkie wykłady.

 

Program kursu:

8.00 - powitanie uczestników

8.15  - 11.00 ćwiczenia praktyczne na trenażerach cz. I

·       koordynacja ręka - oko

·       posługiwanie się skośną i prostą optyką laparoskopową

·       instrumentarium laparoskopowe

·       zasady zakładania szwów ekstrakorporalnych

·       chwytanie igły w laparoskopii

·       zakładanie szwu pojedynczego intrakorporalnego – węzeł pojedynczy i podwójny, węzeł spełzający

·       ćwiczenia na fantomach do szycia 

11.00 - 11.30 - wykład: “Ergonomia pracy w laparoskopii”

11.30 -12.00 - przerwa na Lunch

12.0   - 14.30 - ćwiczenia praktyczne na trenażerach cz.2 

·       Szycie tkanki sposobem koniec do końca

·       Szycie loży

·       Szycie otrzewnej

·       Doszywanie materiału sztucznego do tkanki