Informacje o kursie


Nazwa kursu:

Laparoskopowe i przezpochwowe leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego


Termin kursu: 30.11.2017, godziny: 8:00- 15.30

Limit miejsc: 10

Prowadzący: prof. Kazimierz Pityński,

dr hab. Artur Ludwin

Koszt: 1000 pln

 
 

Miejsce kursu:

Klinika Ginekologii i Onkologii UJCM, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

 

Program kursu:

Live Surgery


Operacje laparoskopowe:

  • Laparoskopowe mocowanie pochwy po zabiegach TLH

  • Laparoskopowa sakrofiksacja

  • Laparoskopowa pektopeksja

  • Laparoskopowa operacja sposobem Burcha

  • Laparoskopowa naprawa defektu bocznego


Operacje przezpochwowe: leczenie defektu przedniego i środkowego dna miednicy mniejszej

(zaproszony gość: dr E. Delorme - Francja)

Wykłady:

  • Anatomia miednicy mniejszej w aspekcie zabiegów zaburzeń statyki.

  • Alternatywne metody leczenia zaburzeń statyki.