Informacje o kursie


Nazwa kursu:

Ultrasonografia piersi - warsztaty praktyczne –      Kurs podstawowy


Termin kursu: 4 kwietnia 2019 roku

Limit miejsc: 20

Prowadzący: dr hab. n. med. Paweł Basta

Koszt: 950 pln

 
 

Miejsce kursu:

Hotel Hilton Garden Inn Krakow

ul. Konopnickiej 33, 30-302 Kraków

Opis Kursu:

Kursy w zakresie ultrasonografii gruczołu piersiowego (kursy podstawowe) organizowane są pod patronatem Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników od ponad 4 lat. Organizatorem cykli szkoleń z tego zakresu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej działająca przy Katedrze Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Instytucja ta, działająca od ponad 19 lat, ma na swoim koncie organizację dziesiątków kursów z zakresu kolposkopii, cytologii, leczenia operacyjnego chorób nowotworowych kobiecego narządu rodnego, jak i piersi oraz licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

 

Program kursu:

08.15 – 09.00   Rejestracja

09.00 - 09.05   Przywitanie uczestników

09.05 – 09.50   Wprowadzenie: rola i miejsce ultrasonografii w diagnostyce chorób piersi.           

09.50 – 10.15   Jakość obrazu i technika badania.     

10.15 – 10.45   Anatomia ultrasonograficzna gruczołu piersiowego. 

10.45 – 11.00   Artefakty – czym są i jak ich unikać.   

11.00 – 11.15   Przerwa

11.15 – 12.00   Kryteria różnicowania zmian gruczołu piersiowego w badaniu USG.             

12.00 – 12.45   Skala BIRADS oraz klasyfikacja struktury piersi.

12.45 - 13.00   Prawidłowa dokumentacja badania USG piersi

13.00 – 13.45   Przerwa

13.45 – 14.30   Pokaz badania „live”.            

14.30 – 15.00   Przydatność techniki Dopplera w diagnostyce ultrasonograficznej zmian w gruczole piersiowym.

15.00 – 15.15   Przerwa

15.15 – 16.00   Przypadki (I część).

16.00 – 16.30   Przypadki (II część).          

16.30 - 16.50   Przypadki (III część).

16.50 – 17.00   Zakończenie i rozdanie zaświadczeń uczestnictwa


Jak uzyskać Certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego?

 

Każdy z lekarzy ubiegających się o Certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego Sekcji Ultrasonografii, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego powinien spełnić łącznie poniższe 4 warunki:

 1. Uzyskać certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi – Warsztaty praktyczne – Kurs Podstawowy

 2. Uzyskać certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi – Warsztaty praktyczne – Kurs Zaawansowany

 3. Przystąpić i zdać egzamin teoretyczny i praktyczny (egzaminy organizowane są w ramach Kursu USG piersi

– Warsztaty praktyczne – Kurs Zaawansowany

 4. Przesłać zgodnie z poniższą instrukcją 20 obrazów USG piersi (*)

(*)

Instrukcja dotycząca przesyłania obrazów USG piersi

W celu uzyskania Certyfikatu diagnostyki należy przesłać do weryfikacji 20 poprawnie wykonanych obrazów USG piersi 20 różnych pacjentek (obrazujących minimum 10 różnych zmian ogniskowych, w tym minimum 2 zmiany lite). Zdjęcia powinny być wykonane zgodnie z zasadami dokumentowania badań USG piersi przedstawionymi na szkoleniach.

Ocenie podlegać będzie:

1)     właściwe ogniskowanie zmiany na obrazie

2)     odpowiednie wymiarowanie zmiany i jej położenia (piktogram lub godzina wg tarczy zegarowej)

3)     optymalizacja parametrów obrazu (odpowiednie wzmocnienie)

WAŻNE:  Przesłane zdjęcia powinny być zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjentki.

    Zdjęcia wraz z danymi kontaktowymi lekarza wykonującego badanie powinny zostać przesłane na adres:

     logbook@frog.krakow.pl

     Zdjęcia wykonane przez osoby, które zalogowały się na stronie http://crm.healthiq.pl będą oceniane wg

    dotychczasowych „starych” kryteriów.

     W przypadku zakończonej pozytywnie weryfikacji badań uczestnik kursu otrzyma informację zwrotną o spełnieniu

    wymagań do uzyskania Certyfikatu.