Informacje o kursie


Nazwa kursu:

Ultrasonografia piersi - warsztaty praktyczne –      Kurs podstawowy


Termin kursu: 13 października 2017 roku

Limit miejsc: nd.

Prowadzący: dr hab. n. med. Paweł Basta

Koszt: 850 pln

 
 

Miejsce kursu:

Sala wykładowa niebieska Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a, 31-126 Kraków

Opis Kursu:

Kursy w zakresie ultrasonografii gruczołu piersiowego (kursy podstawowe) organizowane są pod patronatem Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego od ponad 2 lat. Organizatorem cykli szkoleń z tego zakresu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej działająca przy Katedrze Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Instytucja ta, działająca od ponad 28 lat, ma na swoim koncie organizację dziesiątków kursów z zakresu kolposkopii, cytologii, leczenia operacyjnego chorób nowotworowych kobiecego narządu rodnego, jak i piersi oraz licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

 

Program kursu:

08.15 – 09.00   Rejestracja

09.00 - 09.05   Przywitanie uczestników

09.05 – 09.50   Wprowadzenie: rola i miejsce ultrasonografii w diagnostyce chorób piersi.          

09.50 – 10.15   Jakość obrazu i technika badania.    

10.15 – 10.45   Anatomia ultrasonograficzna gruczołu piersiowego.

10.45 – 11.00   Artefakty – czym są i jak ich unikać.  

11.00 – 11.15   Przerwa

11.15 – 12.00   Kryteria różnicowania zmian gruczołu piersiowego w badaniu USG.            

12.00 – 12.45   Skala BIRADS oraz klasyfikacja struktury piersi.

12.45 - 13.00   Prawidłowa dokumentacja badania USG piersi

13.00 – 13.45   Przerwa

13.45 – 14.30   Pokaz badania „live”.            

14.30 – 15.00   Przydatność techniki Dopplera w diagnostyce ultrasonograficznej zmian w gruczole piersiowym.

15.00 – 15.15   Przerwa

15.15 – 16.00   Przypadki (I część).        

16.00 – 16.30   Przypadki (II część).          

16.30 - 16.50   Przypadki (III część).

16.50 – 17.00   Zakończenie i rozdanie zaświadczeń uczestnictwa