Przelew tradycyjny

Wykonaj przelew tradycyjny, za pośrednictwem twojego banku, systemu bankowości elektronicznej lub każdej placówki pocztowej.

Dane do przelewu:

Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej
Bank PEKAO S.A. III O/Kraków
Nr: 64 1240 2294 1111 0000 3723 3132

Tytuł przelewu: Działalność statutowa

 

Za każde okazane wsparcie serdecznie dziękujemy. Bez niego działalność Fundacji byłaby niemożliwa !